Sağ Gözde Cataract
Operasyon Hazırlığı
Cornea İnsizyonuı
Viskoelastik
Ön Kapsülün Çıkarılışı
Faconun Yerleştirilmesi
Göz İçinin Yıkanması
Merceğin Kırılıp Emilmesi
Polikliniğimizde Vet.Hekim Altan Akpınarlı Tarafından 12 Yaşında Labrodor Köpekte Görülen Kataraktın Fakoemülsfikasyon Yöntemiyle Ameliyat Edilmesi
Göz İçine Suni Lens Uygulanması
Faco İşlemi ve Operasyonu Tamamlandıktan Sonra Gözün Görünümü
Konjoktiva Enjeksiyonu
Operasyon Mikrocerrahi Yöntemiyle Yapılmıştır