Sol Gözde Cataract
Operasyon Hazırlığı
Göze Genişletici Uygulanması
Ön Kapsülün Çıkarılışı
Faconun Yerleştirilmesi
Göz İçinin Yıkanması
Merceğin Kırılıp Emilmesi
Polikliniğimizde Vet.Hekim Altan Akpınarlı Tarafından 14 Yaşında Terrier Köpekte Görülen Kataraktın Fakoemülsfikasyon Yöntemiyle Ameliyat Edilmesi
Göz İçinde Kırılmış Merceğin Bir Bölümü
Faco İşlemi ve Operasyonu Tamamlandıktan Sonra Gözün Görünümü
Operasyondan 1 Gün Sonra
Operasyon Mikrocerrahi Yöntemiyle Yapılmıştır